Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

ZonMw-oproepen 'Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten'

ZonMw heeft twee oproepen gepubliceerd in het kader van het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. Het gaat om de 'Open ronde auditief/communicatief 2020' en de 'Gesloten ronde auditief/communicatief 2020'.

Het doel van het programma ?Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren. Samenwerking, het delen van kennis en verbinding met de samenleving zijn hierin belangrijk.

Open ronde auditief/communicatief 2020
Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om ten behoeve van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor onderzoek met een aantoonbare waarde voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Een subsidieaanvraag kan alleen door een in Nederland gevestigde zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend. De indienende organisaties zijn verplicht afstemming en samenwerking te zoeken met minimaal één van de erkende ZG-expertiseorganisaties binnen de deelsector auditief/communicatief die in het kader van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten een erkenning als ZG-expertiseorganisatie hebben ontvangen. Het gaat om de volgende instellingen: Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).

In totaal is voor deze subsidieronde € 150.000 beschikbaar. Voor de projecten van een duur van één jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de projecten met een looptijd van twee jaar wordt maximaal €100.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-open-ronde-auditiefcommunicat/

Gesloten ronde auditief/communicatief 2020
In deze subsidieronde kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking in consortiumverband, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan. Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor onderzoek met een aantoonbare waarde voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

De hoofdaanvrager is werkzaam bij één van de organisaties die in het kader van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten een erkenning als ZG-expertiseorganisatie hebben ontvangen. Andere onderzoeks- en praktijkinstellingen kunnen als samenwerkingspartner in het consortium deelnemen.

In totaal is voor deze subsidieronde € 988.000 beschikbaar. Voor de projecten van een duur van één jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de projecten met een looptijd van twee jaar wordt maximaal €100.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-gesloten-ronde-auditiefcommun/

Aanvragen
Aanvragen voor beide oproepen kunnen tot en met 1 december 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Terug naar overzicht