Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Zestor opent nieuwe regeling 'Inzet op ziekteverzuim'

Zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo (ZESTOR) heeft de stimuleringsregeling 'Inzet op ziekteverzuim' vastgesteld.

Met deze nieuwe regeling hoopt Zestor een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. De regeling spitst zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek.

Hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen kunnen een beroep doen op de regeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur. Voor de regeling bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur.

De regeling heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar, tot en met 30 september 2021. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 15 september 2021, tenzij het totaal aantal beschikbare uren eerder is uitgeput. De inzet van uren dient afgerond te zijn vóór 30 september 2021.

Zie ook: https://www.zestor.nl/nieuws/stimuleringsregeling-inzet-op-ziekteverzuim en https://www.zestor.nl/stimuleringsregelingen/inzet-op-ziekteverzuim

Terug naar overzicht