Nieuws

okt
2

Nieuwe regeling voor energiezuinige terrasverwarming in Overijssel

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling energiezuinige terrasverwarming via kussens (USOVETK) gepubliceerd.

Het doel van de eerder deze week al aangekondigde nieuwe regeling is Overijsselse horecaondernemers te verleiden om in plaats van gasbranders of elektrische heaters, de energetisch zuinige warmtekussens aan te schaffen. De provincie wil op deze manier een bijdrage leveren aan energiebesparing bij ondernemingen.

Subsidie kan worden aangevraagd door horecaondernemingen met een vestiging in Overijssel, die aangemerkt zijn als micro- of kleine onderneming (een onderneming tot 50 fte werknemers).

Subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van warmtekussens inclusief bijbehorende lader. De warmtekussens moeten worden gebruikt bij een vestiging in Overijssel en na aanschaf van de warmtekussens mag de ondernemer geen gas- of elektrische heaters in gebruik hebben. De warmtekussens moeten bovendien de enige vorm van energieverbruikende terrasverwarming zijn.

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3000 per aanvrager. De minimale subsidie bedraagt € 1000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst, voor zover het subsidieplafond van € 100.000 dit toelaat.

Terug naar overzicht