Nieuws

okt
2

Meer budget voor gesloten Friese regeling voor stageplaatsen

De provincie Fryslân heeft het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020 (STAGECOVIDFR) verhoogd van € 300.000 tot € 400.000.

De regeling is namelijk erg succesvol gebleken en daardoor was het oorspronkelijke subsidieplafond al snel bereikt. Sommige stagegevers hebben hierdoor geen subsidie kunnen aanvragen. Met het ophogen van het subsidieplafond kan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een deel van de aanvragen die net naast de pot grepen toch nog toekennen. De regeling blijft echter gesloten voor nieuwe aanvragen, zo meldt de provincie.

Zie ook: https://www.fryslan.frl/bestuur/besluiten-gedeputeerde-staten_3247/item/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-29-september-2020_22981.html

Over de regeling
De regeling heeft tot doel om Friese ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten. De subsidie bedraagt € 1000 (voor het invullen van een stage met een omvang vanaf 280 tot en met 400 uren) en € 1500 (voor het invullen van een stage met een omvang van meer dan 400 uren).

Terug naar overzicht