Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

€ 360 miljoen voor verbetering ventilatiesystemen schoolgebouwen

Het kabinet stelt € 360 miljoen beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan de ventilatiesystemen van schoolgebouwen, zodat alle schoolgebouwen gaan voldoen aan de wettelijke ventilatienormen.

Dat heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe subsidieregeling
Van de € 360 miljoen wordt € 100 miljoen zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is in het kader van het doorbouwplan scholen al € 40 miljoen beschikbaar op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).Bovendien zal de subsidieregeling die recent in consultatie is gebracht – de Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen – nog worden aangepast. Ventilatie zal een standaard- en verplicht onderdeel worden van deze nieuwe (nog te publiceren) subsidieregeling, en het subsidiepercentage zal worden verhoogd naar 30%.

De subsidie zal worden gericht op noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen en de daarbij behorende flankerende maatregelen zoals een kooldioxidemeter per onderwijsruimte, een energiebeheerssysteem en maatregelen gericht op het voldoen aan de eisen voor isolatie en binnenklimaat. Hiermee wordt beoogd de schoolgebouwen die nu niet voldoen, zo snel als mogelijk (binnen uiterlijk drie jaar) te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens zal hiermee een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de energieprestatie en de duurzaamheid van de schoolgebouwen.

Met de raden en de VNG is afgesproken dat zij hun leden actief stimuleren gebruik te gaan maken van de regeling, aldus Slob.

Overige € 260 miljoen
Verder reserveert het kabinet € 260 miljoen om gerichte investeringen mogelijk te maken voor ventilatie. De wijze waarop deze middelen zullen worden besteed, wordt vastgesteld na het uitkomen van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting (IBO).

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/01/360-miljoen-voor-verbetering-ventilatie-in-scholen

Terug naar overzicht