Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Oproep voor Europese culturele samenwerkingsprojecten

Vanuit het Europees subprogramma Cultuur (SUBCULTUUR) is een nieuwe oproep geopend voor Europese samenwerkingsprojecten.

In het kader van de oproep met identificatiecode EACEA/32/2019 is € 48.444.567 beschikbaar voor in 2020 tot stand te brengen transnationale samenwerkingsprojecten op kleinere dan wel op grotere schaal.

Voor projecten op kleinere schaal bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 200.000. Voor projecten op grotere schaal bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten en niet meer dan € 2 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 november 2019.

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/crea/calls/eacea-32-2019.html

Over het programma
Het doel van het Europees subprogramma Cultuur is het versterken van de capaciteit van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal te opereren.

Terug naar overzicht