Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Openstelling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam (TSSBDL).

Het doel van deze regeling is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan het verminderen van door de binnenvaart veroorzaakt brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht in de regio Rotterdam. De regeling wordt uitgevoerd door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen en publiekrechtelijke instellingen of combinaties daarvan.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten indien het initiatief enkel is gericht op het doen van onderzoek en maximaal 75% van de subsidiabele kosten indien het initiatief is gericht op de concrete uitvoering van tastbare demonstratieprojecten. Voor de nu gepubliceerde oproep is een budget van € 500.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 10 januari 2020 worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart.

Terug naar overzicht