Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Bedrag per leerling Subsidieregeling sterk techniekonderwijs verhoogd

Vanuit de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 (SST) hebben scholen in 2019 geld ontvangen voor alle leerlingen die in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg ingeschreven stonden op de profielen BWI, PIE en M&T.

Per leerling is € 2650 (BB en KB) of € 1325 (GL) ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 3078 (BB en KB) en € 1539 (GL) per leerling. De verhoging komt door de loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen per 1 oktober 2018.

In 2019 hebben alle vmbo-scholen geld gekregen voor het maken van regioplannen. Ook deze bedragen per leerling worden verhoogd van € 34 (BB en KB) naar € 38,50 en van € 17 (GL) naar € 19,25. De bedragen voor het maken van plannen gelden voor alle leerlingen in een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

De verhoging van de bedragen is overigens nog niet officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 is scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te helpen om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio.

Zie voor meer informatie: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/nieuws/meer-geld-voor-techniekleerlingen-in-2019

Terug naar overzicht