Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

ZonMw publiceert vier oproepen binnen Meer Kennis met Minder Dieren

ZonMw heeft vier nieuwe subsidieoproepen gepubliceerd binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018 of zolang er budget is. Het gaat om oproepen binnen de module Kennisinfrastructuur. Doel van deze module is het stimuleren van de Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek en het Open Access publiceren van solide negatieve of neutrale dierexperimentele resultaten.

De oproepen zijn: 

  • Open Access Publiceren Negatieve/Neutrale Data. ZonMw wil de publicatie van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst stimuleren, om onnodige duplicatie van onderzoek te voorkomen. Er is een budget beschikbaar van € 270.000;
  • 'In huis’ workshops 'Synthesis of Evidence'. Medewerkers van de Nederlandse kennisinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de in huis organisatie van een 1-daagse ‘Synthesis of Evidence hands on workshop’, georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE voor 20 deelnemers. Met dit initiatief kan de kennis van een Synthesis of Evidence voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd. Er is voor deze oproep € 60.000 beschikbaar;
  • Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning). Deze subsidie heeft de volgende doelstellingen op het vlak van 3V kennisinfrastructuur: Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en / of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals ondernemingen, maar ook andere maatschappelijke organisaties; en Innovatie van onderzoek op het gebied van de transitie naar proefdiervrije innovaties en vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven. Ook voor deze oproep is in totaal € 60.000 beschikbaar;
  • 'De praktijk van een Synthesis of Evidence' voor dierexperimenteel onderzoek. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het zelfstandig uitvoeren van een Synthesis of Evidence (SE) ofwel een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek. Voor deze oproep is € 330.000 beschikbaar.

Het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties “Nederland voorloper in de internationale transitie proefdiervrije innovatie”. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en de veiligheid van ontwikkelde producten. Het programma bestaat uit meerdere modules. Elke module heeft eigen doelen, randvoorwaarden, eventuele samenwerkingspartners en subsidierondes. De module Kennisinfrastructuur (voorheen Amendement 21) geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van de 3V’s: Vermindering, Vervanging en Verfijning.

Terug naar overzicht