Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Subsidie voor verbetering verkavelingsstructuur Limburg binnenkort weer aan te vragen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een nieuw openstellingsbesluit bekendgemaakt in het kader van de plattelandsontwikkelingssubsidie POP3. Van 5 november tot en met 14 december 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor verbetering van de verkavelingsstructuur en planvorming / draagvlakontwikkeling voor verbetering van de verkavelingsstructuur. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op in totaal € 2.120.000.

Voor planvorming / draagvlakontwikkeling gericht op de verbetering van de verkavelingsstructuur wordt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag verstrekt.

De bijdrage voor verbetering van de verkavelingsstructuur is minimaal € 150.000 en maximaal € 750.000 per aanvraag. Is er sprake is van investeringen om kavels beter bewerkbaar of bereikbaar te maken, dan kan er tot maximaal € 800 per geruilde hectare worden verstrekt. 

 

Er kan ook een gecombineerde aanvraag voor planvorming / draagvlakontwikkeling en verbetering van de verkavelingsstructuur voor landbouwbedrijven worden ingediend. De bijdrage is in dat geval minimaal € 165.000 en maximaal € 800.000 per aanvraag. Alle ingediende voorstellen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Hierbij worden de ingediende aanvragen op een lijst geplaatst en volgens vastgestelde criteria gerangschikt.

Terug naar overzicht