Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

SNN stelt € 6 miljoen extra beschikbaar voor Valorisatiesubsidie

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft besloten om het budget voor de OP EFRO Tender Valorisatie 2018 te verhogen van € 8 miljoen naar € 14 miljoen. De belangstelling voor de regeling blijkt groot. Hoe de € 6 miljoen extra verdeeld wordt, is nog niet bekend. Noordelijke mkb’ers en kennisinstellingen die bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kunnen nog tot en met 30 november 2018 aanvragen indienen.

De subsidieregeling Valorisatie 2018 heeft tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en / of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

 

Er zijn twee subsidieregelingen Valorisatie 2018, met als belangrijk verschil dat één van de twee zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot (doelstelling D). Voor dit onderdeel is in de huidige vorm van de regeling € 3 miljoen beschikbaar en voor doelstelling C € 5 miljoen.

Terug naar overzicht