Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Rectificatie subsidieplafond Voucherregeling startende ondernemers Overijssel

Op 28 september 2018 kondigden Gedeputeerde Staten van Overijssel een geheel herziene versie aan van de Voucherregeling startende ondernemers. Voor deze regeling werd ook een subsidieplafond van € 100.000 vastgesteld. Dit moet € 300.000 zijn. Het subsidieplafond geldt voor aanvragen die worden ingediend tussen 5 oktober en 9 november 2018.

De provincie wil de startende ondernemers in Overijssel optimaal faciliteren om overlevingskansen van starters te vergroten, groei te versterken en ondernemerschap meer en meer aan te jagen. Tot voorjaar 2018 stelde de provincie het programma Ik Start Smart van de Kamer van Koophandel (KvK) beschikbaar aan startende en pas gestarte ondernemers. Omdat de KvK stopt met dit programma heeft de provincie gekozen voor de Startversneller van Oost NL. Deelnemers aan de Startversneller vragen een voucher aan voor coaching en eventueel ook voor opleiding en training. De bijdrage is 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een:

  • minimum van € 500 en een maximum van € 1.000 per aanvraag voor enkel coaching; en
  • maximum van € 2000 per aanvraag, indien de aanvraag betrekking heeft op zowel de coaching als de training / opleiding.

De startende ondernemer financiert zelf minimaal 20% van de totale kosten van de coaching, training of opleiding. Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvrager voor 1 oktober 2018 als deelnemer van het IkStartSmartprogramma van de KvK of het programma TwenteMove2Social al een subsidie heeft ontvangen op basis van deze subsidieparagraaf.

Terug naar overzicht