Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Subsidie samenwerking voor agrarische innovaties in Flevoland binnenkort geopend

Van 30 oktober 2017 tot en met 5 januari 2018 kunnen samenwerkingsverbanden uit de agrarische sector in Flevoland subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en testen van (duurzame) innovaties in de landbouwsector. Hiervoor is in totaal ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar. Het is één van de maatregelen in het kader van het Flevolandse Plattelandsontwikkeling POP3.

Per project wordt minimaal € 75.000 en maximaal € 250.000 toegekend. Het subsidiepercentage voor de indiende aanvragen varieert van 40% tot 100% van de subsidiabele kosten. De regeling is bestemd voor (deelnemers aan) samenwerkingsverbanden of initiatiefnemers van samenwerkingsverbanden in wording. Aan het samenwerkingsverband moet ten minste één agrariër deelnemen. De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens een tender. Selectie vindt plaats volgens een aantal vooraf vastgestelde criteria. 

 

Behalve 'Samenwerking voor innovaties' opent binnenkort ook de paragraaf 'Niet-productieve investeringen water'. Van 16 oktober tot en met 10 december 2017 kunnen er in dit kader aanvragen worden ingediend voor niet-productieve investeringen in het landelijke gebied van Flevoland, voor zover deze betrekking hebben op (her-)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem, voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. 

 

De provincie Flevoland organiseert op 19 oktober 2017 van 15.30 - 17.30 uur een informatiebijeenkomst over beide paragrafen in het Provinciehuis (Visarenddreef 1, Lelystad). 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de specifieke informatie voor de twee regelingen in parallelsessies toegelicht. Aanmelden is mogelijk via plattelandsontwikkeling@flevoland.nl. Belangstellende ontvangen na registratie een bevestiging van deelname en verdere informatie. 

Terug naar overzicht