Nieuws

okt
2

Stand van zaken budget OP OOST op 2 oktober 2017

De Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP OOST), heeft een overzicht gepubliceerd met de stand van zaken van het nog beschikbare budget per 2 oktober 2017. Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende regelingen: Stimuleren proeftuinen (3.4) en Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (3.5). Voor beide regelingen is zowel voor de provincie Gelderland als de provincie Overijssel nog voldoende ruimte in het budget.

Klik hier voor het overzicht beschikbaar budget per 30 augustus 2017. Dit najaar worden worden nog een tweetal regelingen geopend:

  • vanaf 3 oktober 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor Grote R&D-samenwerkings-projecten: Algemene Innovatie (3.3)De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling;
  • op 7 november wordt de regeling Grote R&D-projectenKoolstofarme innovatie (3.3) opengesteld. Voor deze openstelling is alleen voor de provincie Gelderland budget beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium bestaande uit twee bedrijven en een universiteit uit Gelderland die gezamenlijk een nieuwe technologie ontwikkelen voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen.

Voor alle openstellingen geldt dat de aanvragen beoordeeld worden volgens het first come, first serve principe. De regelingen sluiten op 28 februari 2018. 

 

Met het programma OP OOST ondersteunen beide provincies het MKB direct bij productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. 

Terug naar overzicht