Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Openstelling voor innovatieprojecten Kansen voor West II in Metropoolregio Amsterdam

Vanaf 9 oktober 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor de call innovatieprojecten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er is € 4,7 miljoen beschikbaar voor deze openstelling binnen Kansen voor West II. Uw project is gericht op het versterken en verbreden van het innovatiesysteem in de metropoolregio en de focus ligt op kennisvalorisatie.

Voorwaarde voor verstrekking van de subsidie is dat er sprake is van een samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (first come first serve). U kunt uw projectidee bespreken met het programmabureau Amsterdam. Het e-mailadres is KansenvoorWest@ez.amsterdam.nl

 

Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). West-Nederland kiest in haar strategie een inzet op drie hoofddoelen: Innovatie, Koolstofarme economie, en Duurzame stedelijke ontwikkeling.

Terug naar overzicht