Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

NWO publiceert call Industrial Doctorates

NWO heeft de call Industrial Doctorates gepubliceerd. Onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden krijgen de mogelijkheid om promotieonderzoek uit te voeren bij een kennisinstelling en een deelnemende onderneming. De intensieve samenwerking die daardoor ontstaat, moet bijdragen aan talentontwikkeling en daarnaast kansen versterken of juist creëren voor de toepassing van wetenschappelijke kennis. Aanvragen kunnen tot en met 16 januari 2018 worden ingediend.

Het budget bedraagt maximaal € 3,4 miljoen. In het budget wordt onderscheid gemaakt tussen twee type kandidaten: Compartiment I: afstuderende of afgestudeerde masterstudenten en Compartiment II: werknemers die al in dienst zijn van het deelnemende bedrijf. Uitgangspunt bij honorering is dat het budget over de twee compartimenten gelijk verdeeld wordt. De maximaal aan te vragen subsidie per project is € 222.563.


Elk project wordt gedragen door een projectconsortium, dat bestaat uit één onderzoeksinstelling, waaraan de hoofdaanvrager verbonden is en waar de kandidaat geacht wordt bij honorering van het onderzoeksvoorstel te promoveren, samen met één private partner uit het bedrijfsleven. Samenwerking met andere organisaties is toegestaan, er moet echter sprake zijn van één kennisinstelling en één bedrijf die de promotie direct ondersteunen en waarbinnen het promotietraject plaats vindt. Alleen ondernemingen worden aangemerkt als private partners. Publieke organisaties kunnen in deze pilot niet deelnemen als private partner.

Terug naar overzicht