Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

LEADER-programma in Noordwest- en Noordoost-Friesland weer geopend voor aanvragen

Tot en met eind 2018 is er € 4,3 miljoen subsidie beschikbaar voor uitvoering van Friese LEADER-projecten. Er zijn vier openstellingsperiodes. Momenteel kunnen er aanvragen worden ingediend voor de tweede openstellingsperiode. Dit kan tot en met 10 november 2017. LEADER is erop gericht om de sociaaleconomische vitaliteit van plattelandsgebieden te versterken. In Friesland kan subsidie worden aangevraagd voor projecten in de regio's Noordoost- en Noordwest-Fryslân.

De deelplafonds voor deze indientermijn bedragen € 462.500 voor Noordoost-Fryslân en € 425.000 voor Noordwest-Fryslân.

 

De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000. De subsidie dient per project minimaal € 43.750 te bedragen. De uitvoering van het LEADER-programma wordt ondersteund door een lokale actiegroep (LAG). Deze vertegenwoordigers uit de streek helpen bij het aanjagen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Zij brengen initiatiefnemers van projecten met elkaar in contact. Daarnaast adviseren zij over het toekennen van de Europese en provinciale subsidies voor projecten.

 

De regeling is na evaluatie van de eerste openstellingsperiode op een aantal punten aangepast. Het maximum subsidiepercentage voor bouw en verbetering van onroerende goederen en voor de aan- of huurkoop van nieuwe machines voor bedrijfsuitrusting wordt geschrapt. Dit eerder gehanteerde percentage bleek kwalitatief goede subsidieaanvragen onnodig te beperken. Verder is het vanaf nu ook mogelijk, de subsidie te gebruiken voor het aanschaffen van (getaxeerde) tweedehands goederen, zoals de inrichting van een keuken of kantoor, of de aanschaf van machines. Ten slotte is de subsidieaanvrager niet meer verplicht, bewijsstukken bij de aanvraag te voegen, waaruit aanvullende financiering blijkt. 

Terug naar overzicht