Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

ZonMw publiceert nieuwe oproep Veiligheid in de Spoedketen

Tot en met 1 december 2015 kunnen bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Veiligheid in de Spoedketen. Deze oproep valt onder het programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen. ZonMw wil met deze oproep patintveiligheid in de acute zorg verbeteren, met name de spoedzorgketen. Er is voor deze ronde 300.000 beschikbaar. Per aanvraag is de bijdrage maximaal 100.000. De duur van een project is ten hoogste 12 maanden. 
 
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (VWS) heeft in de brief over patiëntveiligheid curatieve zorg aan de Tweede Kamer d.d. 24 april 2014, aangeven dat patiëntveiligheid bij medicatie- en informatieoverdracht in o.a. de acute zorg nog verbetering behoeft; zowel binnen de lijnen als transmuraal, waarbij sprake kan zijn van meerdere zorgverleners, netwerkzorg en zelfzorg.
 
Het is de bedoeling dat deze oproep leidt tot projecten die risico's op onbedoelde lichamelijke- of psychische schade terugbrengen en betrekking hebben op medicatie- en/of informatieoverdracht in de spoedzorgketen. De projecten moeten de kwaliteit en veiligheid van de zorg verhogen bijvoorbeeld door het verbeteren van het opvolgen van professionele standaarden in de keten of het in kaart brengen en wegnemen van drempels/tekortkomingen in de zorgketen en/of het realiseren van samenwerking. De oproep sluit aan bij de gestelde prioriteiten voor 'het jaar van de transparantie'.
 
In aanmerking voor financiering komen onderzoekers van een universitair of ander onderzoeksinstituut op het terrein van acute zorg samen met ketenpartners in de acute zorg. Elke voor de aanvraag relevante ketenpartner moet vertegenwoordigd zijn in de projectgroep. Tot ketenpartners in de acute zorg kunnen behoren: huisartsen, huisartsenposten, regionale ambulancevoorzieningen, spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen (SEH’s), traumacentra met mobiele medische teams, verloskundigen, mobiele thuiszorgteams, spoedeisende GGZ (crisisopvang), apothekers, cliëntenraden en patiëntenorganisaties.

Terug naar overzicht