Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Wijziging Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Minister Edith Schippers heeft een wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg. Het betreft een wijziging van het subsidieplafond en van de aanvraagvereisten. Doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is de instellingen te stimuleren de benodigde investeringen in het personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de steeds complexer wordende zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren. 
 
Het budget voor 2016 wordt € 141.552.472 en voor 2017 € 146.607.917. Dit was respectievelijk € 141.461.936 en € 146.514.148. Ook voor UMC's wordt het subsidieplafond aangepast. Dit was jaarlijks € 37.012.505 voor de periode 2015-2017 en is nu vastgesteld op € 49.848.491 voor 2015 en jaarlijks € 49.880.394 voor 2016 en 2017.
 
In verband met de verdeling van het beschikbare budget op basis van de personeelskosten (umc’s) en zvw-omzet (overige instellingen) is het van belang dat de jaarrekening van alle instellingen die een aanvraag indienen tijdig beschikbaar is. Bij de jaarrekening hoort een verklaring van een accountant. Als de jaarrekening niet op tijd wordt overlegd, dan geldt als uitgangspunt dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. In het geval dat de IGZ uitstel verleend heeft voor het indienen van de door de accountant beoordeelde jaarrekening, wordt dit gezien als een te zware sanctie. Er kan in die situatie extra uitstel worden verleend voor het indienen van de jaarrekening met bijbehorende verklaring. Voor het tijdig verdelen van het beschikbaar budget levert dat echter problemen op, waar de instellingen die wel op tijd de jaarrekening hebben ingediend de dupe van zouden worden. Dat is niet gewenst. Voor de instellingen die de jaarrekening niet tijdig overlegd hebben en waarvoor extra uitstel wordt verleend, wordt voor de berekening van de subsidies uitgegaan van de gegevens uit de jaarrekening over het derde jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, met dien verstande dat de maximale zvw-omzet (of personeelskosten voor de umc’s) 90% bedraagt van hetgeen in deze jaarrekening is opgenomen. Zo kan het beschikbare budget alsnog op tijd worden verdeeld.
De subsidieaanvraag van een instelling die extra uitstel heeft gekregen, wordt pas behandeld als de vereiste jaarrekening met bijbehorende verklaring alsnog ontvangen is. De Zvw-omzet dan wel de personeelskosten in deze jaarrekening zijn in principe leidend voor de hoogte van de subsidie. Echter, voor de bepaling van de hoogte van de subsidie wordt de Zvw-omzet (respectievelijk personeelskosten) in deze jaarrekening gemaximeerd tot 90% van de Zvw-omzet (respectievelijk personeelskosten) volgens de jaarrekening in het derde jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Deze beperking kan worden gezien als de sanctie op het te laat aanleveren van de jaarrekening.

Terug naar overzicht