Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Minister Ploumen informeert Tweede Kamer over Mid-term Review Dutch Good Growth Fund

Het revolverende Dutch Good Growth Fund (DGGF) biedt financiering en verzekering aan bedrijven die internationaal willen ondernemen in 68 landen. Het fonds is per 1 juli 2014 van start gegaan. Met 32 transacties per september 2015 en een totale DGGF financieringswaarde van €123 miljoen is het DGGF actief in 30 lage- en middeninkomenslanden.  
 
Het DGGF bedient twee groepen ondernemers. Ten eerste Nederlandse MKB-ers en sociale ondernemers die zoeken naar investeringsfinanciering (hierna te noemen ‘Investeren NL MKB’) of exportverzekering/financiering (hierna te noemen‘Exporteren NL MKB’). Het DGGF biedt voor deze ondernemers diverse financieringsproducten via twee gespecialiseerde uitvoerders: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Atradius Dutch State Business. De tweede doelgroep
betreft lokale ondernemers in 68 lage- en middeninkomenslanden. Deze lokale ondernemers worden bereikt via DGGF-investeringen in lokaal of regionaal opererende intermediaire fondsen (hierna te noemen ‘Investeren lokaal MKB’).
Uitvoerder van dit onderdeel is PwC/Triple Jump. Eén loket bij RVO functioneert als de plek waar alle ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning of vragen over het DGGF.
 
Van de € 700 miljoen aan beschikbare middelen voor het DGGF is €550 miljoen juridisch verplicht. Met ieder van de drie uitvoerders is in eerste instantie een contract ter waarde van €175 miljoen aangegaan, in totaal € 525 miljoen.Daarnaast is € 25 miljoen uit de gereserveerde middelen gecommitteerd voor een extra inzet op jonge ondernemers en werknemers in 18 Afrikaanse landen. € 20 miljoen daarvan is ingezet ten behoeve van het onderdeel ‘Investeren lokaal MKB’en € 5 miljoen voor het onderdeel ‘Investeren NL MKB’.
Op basis van de tot nu toe verstrekte financiering en de vooruitzichten op het gebied van de vraag(ontwikkeling) is besloten tot een grotere inzet van middelen op de onderdelen ‘Investeren NL MKB’ en ‘Investeren lokaal MKB’ van het DGGF en
minder op het onderdeel ‘Exporteren NL MKB’. Er zal daarom een, budgetneutrale, verschuiving van middelen plaatsvinden binnen het fonds van het onderdeel ‘Exporteren NL MKB’ naar ‘Investeren NL MKB’. Flexibiliteit tussen de onderdelen blijft echter geboden omdat de vraag mogelijk nog kan aantrekken in de toekomst.
 
Klik hier voor inzage in de kamerbrief.
 
 

Terug naar overzicht