Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Mediafonds opent oproep voor ontwikkeling essayistische documentaires

Het Mediafonds stelt € 150.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van drie essayistische documentaires. Voor elk van de drie geselecteerde films zal maximaal € 50.000 worden gereserveerd. Bovendien zal het nieuwe fonds van de NPO in principe middelen beschikbaar hebben voor de productiefase van de documentaires. Deadline voor het indienen van een voorstel is 31 maart 2016. Het Mediafonds wil met deze oproep makers uitdagen om urgente maatschappelijke thema’s te onderzoeken. 
Vanwege de omvang en complexiteit van de films is samenwerking met een producent verplicht en dient de aanvraag vergezeld te gaan van een intentieverklaring van een landelijke publieke omroep. Het fonds moedigt samenwerking met onderzoeksjournalisten, wetenschappers, denkers, schrijvers en kunstenaars aan, maar dit is geen vereiste. Ook het aangaan van een internationale co-productie wordt aangemoedigd.
 
Bij de beoordeling van projecten worden de gebruikelijke criteria van het Mediafonds in acht genomen. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de aanvrager er in slaagt grote maatschappelijke verbanden te leggen en urgente thema’s op onconventionele wijze te verbeelden. De internationale potentie van het project kan een criterium zijn bij de beoordeling.

Terug naar overzicht