Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

€ 200.000 voor agrarische bedrijfsverplaatsing in Friesland

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben voor de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing 2015 een subsidieplafond van € 200.000 vastgesteld. Dit budget is uitsluitend bestemd voor de aanvragen, die binnenkomen op 8 oktober 2015. 
Met de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2015 wil Friesland de realisatie van bedrijfsverplaatsing mogelijk maken ten behoeve van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, landschap of milieu. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijfsgebouwen en investeringen in bedrijfsgebouwen op de hervestigingslocatie.

Terug naar overzicht