Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Verhoogd budget voor drie sportregelingen Limburg

De provincie Limburg verhoogt van drie onderdelen van de Nadere subsidieregels sport het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2014. Voor Sportstimuleringsprogramma's is nu 400.000 beschikbaar (was 185.000). Het plafond voor het Wielerfonds is gewijzigd van 0 in 26.000 en voor Koplopersprojecten paardensport is het nieuwe plafond 125.000 (was 50.000).

Het doel van Nadere subsidieregels sport 2014-2016 Limburg is het realiseren van een veilige en maatschappelijk verantwoorde sportinfrastructuur, waardoor de provinciale ambitie van een leven lang sporten en bewegen voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. Een projectaanvraag moet in de meeste gevallen tenminste één maand voor de aanvang van een project door de provincie zijn ontvangen. De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2017.

Volledigheidshalve zijn dit alle subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2014 voor de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016:

Programmalijn Breedtesport en Topsport:
• Sportstimuleringsprogramma’s: € 400.000;
• Sporttakcoördinatoren: € 200.000;
• Kansrijke Trainingscentra buiten sportzone Limburg: € 0;
• Wielerfonds: € 26.000.

Programmalijn Sport en Ruimte:
• Sportieve omgevingen: € 75.000;
• Koplopersprojecten paardensport: € 125.000;
• Veilige wieleromgevingen € 100.000.

Programmalijn Sport en Economie:
• Wielerevenementenplan: € 73.000;
• Topsportevenementenplan: € 64.000;
• Sportcongressen: € 25.000;
• Coördinatie (wieler)evenementen: € 25.000.

Programmalijn Sport en Zorg/Welzijn:
Innovatieve beweegtrajecten en-projecten: € 150.000.

Provinciale sportorganisaties:
• Stichting Huis voor de Sport Limburg (projectsubsidies): € 100.000;
• Stichting Topsport Limburg: € 0;
• Stichting Basissport Limburg: € 0;
• Stichting Jeugdsportfonds Limburg € 0.

Terug naar overzicht