Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Openstelling Jonge Landbouwersregeling 2014 is uitgesteld

De openstelling in oktober voor de Jonge Landbouwersregeling 2014 is voorlopig uitgesteld. De inhoudelijke invulling van de regeling is nog niet compleet en is nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Dankzij de inzet van de provinciale AJKs en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) is het gelukt om de regeling ook in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te behouden. Deze zal 1 januari 2015 van start gaan.

NAJK doelt op een openstelling in het eerste kwartaal van 2015 en wil graag twee openstellingen zien volgend jaar (begin 2015 en najaar 2015). De jaren daarna zou dan weer de gebruikelijke openstelling in het najaar moeten zijn. Het beschikbare budget blijft hetzelfde.

De Jonge Landbouwersregeling zal anders worden ingevuld. Niet alleen jonge boeren en tuinders na bedrijfsovername komen in aanmerking, maar de regeling moet ook voor leden in maatschap teogankelijk worden. Het eigen vermogen van de jonge boer of tuinder in het bedrijf is voor de hoogte van het subsidiebedrag mede bepalend. Op basis van het percentage eigen vermogen krijg je eenzelfde percentage van de aangevraagde subsidie. Bij volledige bedrijfsovername is het subsidiebedrag dus 100%.

NAJK is nauw betrokken bij de invulling van de Jonge Landbouwersregeling, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de provincies ligt. Doel is om de regeling zo spoedig mogelijk, ingevuld op een efficiënte en doeltreffende manier, in het belang van jonge boeren en tuinders, goedgekeurd te krijgen.

Terug naar overzicht