Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Limburg publiceert gewijzigde Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

Limburg heeft een gewijzigde Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer gepubliceerd. De nieuwe regeling treedt met ingang van 3 oktober 2014 in werking. De wijzigingen hebben met name betrekking op tekstuele aanpassingen. Zo is de in de wet genoemde Dienst Regelingen inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is in de praktijk de wens ontstaan om subsidie overdracht ook via een samenwerkingsverband te laten verlopen.

De gewijzigde verordening is hier te downloaden.

Met de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SNL) wordt subsidie verstrekt gericht op het beheer van natuur en landschap. De provincie bepaalt in welke gebieden beheerders subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via SNL. Zij maakt hiervoor een Natuurbeheerplan waarin de natuurbeheer- en landschapstypen voor alle percelen en terreinen vastliggen.

Terug naar overzicht