Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Gelderland stelt groot aantal nieuwe subsidieplafonds vast

Met de Subsidieverordening Vitaal Gelderland kan de provincie subsidie verstrekken voor een groot aantal verschillende activiteiten of het starten van activiteiten. De onderwerpen zijn in verschillende hoofdstukken onderverdeeld. Voor een groot aantal paragrafen van het hoofdstuk Economie en Samenleving gelden met ingang van 6 oktober 2014 nieuwe subsidieplafonds.
De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

Titel Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen: € 2 miljoen;
Titel Sport:

€ 4,9 miljoen, voor Vitale samenleving, voor de onderdelen Actieve senioren; Sport en gezondheid bij jeugd en Sport en gezondheid voor mensen met een functiebeperking,
€ 400.000 voor Talentontwikkeling,
€ 900.000 voor Accommodaties,
€ 1,3 miljoen voor Evenementen,
€ 310.000 voor Kennis en Innovatie en Vitale werknemers;


Titel Economisch beleid:

€ 3 miljoen, voor Marketing en promotie vrijetijdseconomie,
€ 1,7 miljoen, voor Bedrijfsverplaatsingen;


Titel Land- en tuinbouw: € 700.000 voor Landbouwstructuurverbetering;
Titel Prioritair Programma Energietransitie, Energie en Milieutechnologie (EMT):

€ 200.000 voor Haalbaarheidonderzoek Energietransitie,
€ 3,1 miljoen, voor woningisolatie, onderdeel woningisolatie van koopwoningen,
€ 500.000, voor rijden op biogas, voor zowel:

bedrijfsmatige wegvervoermiddelen die rijden op CNG, groen gas, LNG of LBG met een massa van meer of minder dan 3.500 kilogram,
particuliere wegvervoermiddelen, die geschikt zijn voor het rijden op CNG, groen gas, LNG of LBG;


€ 500.000, voor bedrijfsmatige wegvervoermiddelen, die rijden op LNG of LBG, met een massa van meer dan 3.500 kilogram.

Terug naar overzicht