Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Call 2015 Erasmus+ Programma gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de oproep tot het indienen van voorstellen 2015 voor Erasmus+, het programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2014-2020 gepubliceerd. Het totale budget dat voor de oproep EAC/A04/2014 is uitgetrokken, bedraagt € 1.736,4 miljoen. In aanmerking komen de 28 lidstaten van de EU, de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, en de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

De oproep betreft de volgende acties van het programma: Kernactie 1 (KA1) Individuele leermobiliteit, Kernactie 2 (KA2) Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken, Kernactie 3 (KA3) Ondersteuning van beleidshervormingen, Jean Monnet-activiteiten en Sport.

De volgende deadlines zijn vastgesteld:

Kernactie 1

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken: 4 februari 2015;
Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding: 4 maart 2015;
Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken: 30 april 2015;
Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken: 1 oktober 2015;
Gezamenlijke mastertitels Erasmus Mundus: 4 maart 2015;
Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk: 3 april 2015.

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken: 4 februari 2015;
Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken: 30 april 2015;
Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken: 1 oktober 2015;
Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden: 26 februari 2015;
Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs: 10 februari 2015;
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken: 3 april en 2 september 2015.

Kernactie 3

Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken: 4 februari, 30 april en 1 oktober 2015.

Jean Monnet-acties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan instellingen en verenigingen, netwerken, projecten: 26 februari 2015.

Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2015: 22 januari 2015;
Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport, niet in verband met de Europese week van de sport 2015: 14 mei 2015;
Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2015: 22 januari 2015;
Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, niet in verband met de Europese week van de sport 2015: 14 mei 2015.

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen - ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Terug naar overzicht