Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

14 oktober startbijeenkomst sectorplan uitgeverijbedrijf

In september werd bekend dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 6,3 miljoen vrijmaakt voor het sectorplan van het uitgeverijbedrijf. Op 14 oktober a.s. geven onder meer het Nederlands Uitgeversverbond en de NVJ aan uitgeefbedrijven uitleg over dit plan, dat inzet op duurzame scholing en opleiding. Tijdens de startbijeenkomst komen achtergrond en uitvoeringsaspecten aan bod.

Het sectorplan heeft een looptijd tot 15 oktober 2015. Voor de uitvoering van het plan wordt een projectorganisatie ingesteld onder auspiciën van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van € 12,6 miljoen voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector. Ook komt er € 200.000 beschikbaar voor scholing van zelfstandigen. De NVJ had hier op aangedrongen.

De startbijeenkomst heeft op 14 oktober a.s. plaats van 14.00 tot 17.00 uur aan de Hogehilweg 6 te Amsterdam (kantoor NUV). De bijeenkomst is in eerste instantie bestemd voor directbetrokkenen bij het sectorplan. Voor zover de ruimte het toelaat, kunnen ook andere geïnteresseerden zich aanmelden. De bijeenkomst is gratis voor medewerkers van NUV-lidbedrijven. Deelnemers vanuit uitgeverijen die niet zijn aangesloten bij het NUV, wordt een kostenbijdrage van € 100 in rekening gebracht.

Terug naar overzicht