Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Slechts klein gedeelte van totale hoeveelheid asbestdaken al gesaneerd

Sinds eind 2012 is circa 70.000 m2 asbest van daken verwijderd. Daarnaast zijn nog eens 200 ondernemers van plan in totaal 140.000m2 aan asbestdaken te saneren. Dit is slechts een klein percentage van het totaal aantal vierkante meters asbestdaken in Nederland. Dat wordt geschat op € 100 miljoen. De kosten om dat allemaal te saneren bedragen ruim € 1 miljard, waarbij wordt uitgegaan van € 10 per m2. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling Asbestdaken er af, zonnepanelen er op, kan een agrariër onder bepaalde voorwaarden € 3 subsidie per vierkante meter dak krijgen. Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen is een eigen investering van € 30.000 nodig, voor het plaatsen van de zonnepanelen en een nieuw dak. Hierbij zijn de kosten voor het eventueel plaatsen van een nieuwe constructie, om het nieuwe, zwaardere dak te kunnen dragen, nog niet meegenomen.

LTO erkent, dat deze regeling alleen niet voldoende is, om agrariërs te overtuigen. Daarom werd onlangs het landelijk stimuleringsprogramma Asbestveilige Agrosector in 2024 in het leven geroepen. Verder worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij ondernemers bij elkaar worden gebracht, om zo asbestsanering, het plaatsen van nieuwe daken en eventueel ook zonnepanelen collectief te kunnen organiseren. Veel agrariërs hebben aangegeven, de regelgeving en het aanvragen van fiscale regeling lastig te vinden. Op de website www.agroasbestveilig.nl is meer informatie te vinden en krijgen de agrariërs de mogelijkheid, vragen te stellen.

Terug naar overzicht