Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

NRO publiceert nieuwe oproep 'PostDoc-VO 2022'

In aanmerking komen gepromoveerde docenten in het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo, die postdoconderzoek willen doen naar het bèta- en techniekcurriculum.

Het onderwerp van een PostDoc-VO-onderzoek dient relevant te zijn voor de directe schoolomgeving van de laureaat en ook actief door de onderwijsinstelling te worden onderschreven. Het is daarom van belang dat de postdoc-docent onderzoek doet naar een onderwerp dat speelt in zijn onderwijspraktijk, en dat de onderwijsinstelling graag aan de slag wil gaan met de resultaten van het onderzoek van de PostDoc-VO-laureaat. Hierdoor draagt het programma bij aan evidence-informed werken in het vo en mbo en aan praktijkrelevant (vakdidactisch) onderzoek naar het bèta- en techniekcurriculum.

Docenten vragen voor twee of drie jaar een vervangingssubsidie aan van 0,4 fte om gedurende die periode postdoconderzoek te doen. De werkgever van de laureaat ontvangt de middelen om de docent voor twee of drie jaar lang te vervangen en vrij te stellen ten behoeve van het postdoconderzoek. Hierbij gelden de volgende standaardbedragen, gebaseerd op de gemiddelde loonkosten voor 0,4 fte:

  • voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs: € 30.900 per jaar;
  • voor docenten in het voortgezet onderwijs: € 33.000 per jaar;
  • voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs: € 33.800 per jaar.


Daarnaast bevat de subsidie materieel budget van in totaal maximaal € 2000 per jaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 13 december 2022. Aanvragen kunnen vervolgens tot en met 10 januari 2023 worden ingediend.

Terug naar overzicht