Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Overijssel wijzigt subsidieregeling voor verbetering arbeidsmarkt

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel 2021 (USOVAM21) gewijzigd. Met de regeling wil de provincie bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Door de nu aangebrachte wijziging kan voortaan subsidie worden aangevraagd voor de volgende soorten projecten (de categorieën b en c zijn gewijzigd):

  • a. projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven;
  • b. projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs;
  • c. projecten die bijdragen aan talent behouden en aantrekken en die zich specifiek richten op:
    • i. een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat, uitgezonderd huisvesting;
    • ii. employer branding door werkgevers;
    • iii. het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Het betreft de technische ontwikkeling van een platform voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen. Activiteiten gericht op profilering en zichtbaarheid, marketing, wervingscampagne, communicatie, branding, of projectmanagement komen niet in aanmerking voor de subsidie.
  • d. projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.


De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag (aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs) en € 50.000 per aanvraag (overige typen projecten).

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht