Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Nieuwe subsidieregeling voor capaciteitentesten vo-scholen

In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep 8 geen eindtoets.

Nu blijkt dat deze leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs (vo). Met behulp van de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen gaan afnemen in het eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten.

De nog te publiceren nieuwe subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma is bedoeld om COVID-19 gerelateerde vertragingen vóór 1 augustus 2023 in te lopen, zo meldt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Een bestuur van een school of instelling in het (speciaal) voorgezet onderwijs kan de subsidie aanvragen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn:

  • de capaciteitentest is of wordt afgenomen tussen 1 september 2020 en 31 december 2021;
  • de capaciteitentest kan klassikaal worden afgenomen;
  • de capaciteitentest is bedoeld om het best passende onderwijsniveau van leerlingen in het eerste en tweede leerjaar te meten;
  • het resultaat van de capaciteitentest geeft informatie over het best passende onderwijsniveau voor leerlingen voor de scholen die het bekostigd voortgezet onderwijs verzorgen;
  • er wordt geen bijdrage van deelnemende leerlingen, ouders of verzorgers gevraagd voor de test;
  • de aanvrager moet meewerken aan een onderzoek. Met het indienen van de aanvraag geeft de aanvrager toestemming om de gegevens met het onderzoeksbureau te delen.


Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal verwachte capaciteitentesten te vermenigvuldigen met € 40. Voor kalenderjaar 2021 en 2022 is er € 10.000.000 beschikbaar, in 2023 € 5.833.000. Bij overschrijding van het subsidiebudget wordt er geloot, waarbij voorrang wordt verleend aan de aanvragen voor scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarna wordt voorrang gegeven aan scholen met een onderwijsachterstandsscore.

De eerste aanvraagperiode gaat open van 6 september tot en met 4 oktober 2021, ten behoeve van capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2021.

Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten

Terug naar overzicht