Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Ruim € 115 miljoen subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de afgelopen periode € 115,6 miljoen subsidie toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten.

Van het totaalbedrag is € 79,1 miljoen verleend in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) en € 36,5 miljoen in het kader van de Beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (IWR), zo meldt de RCE.

Subsidieregeling instandhouding monumenten
Eind augustus hebben alle eigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Er zijn in totaal 1422 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan de RCE 1193 aanvragen heeft kunnen honoreren voor in totaal € 79,1 miljoen.165 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd. 64 aanvragen heeft de RCE niet kunnen honoreren omdat het subsidieplafond bereikt was, ondanks de onlangs doorgevoerde extra ophoging van het beschikbare subsidiebedrag met € 15,6 miljoen.

De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele onderhoudskosten. Het reguliere budget voor 2020 was € 62,8 miljoen. Conform de bepalingen in de regeling is het restant van 2019 ter hoogte van € 1,6 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2020. Daarnaast is, in verband met een overvraag, ingestemd met een eenmalige budgetverhoging van € 15,6 miljoen. Zo konden 198 goedgekeurde aanvragen alsnog gehonoreerd worden.

Beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
Eind juli hebben de eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor de woonhuissubsidie. De RCE heeft 6310 aanvragen kunnen honoreren voor een bedrag van € 36,5 miljoen. Afgewezen zijn 128 aanvragen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, er geen sprake was van een woonfunctie of particulier eigendom, of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

De woonhuissubsidie is in 2020 van start gegaan en vervangt de eerdere fiscale aftrekregeling. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor onderhoudskosten die gemaakt zijn in het kalenderjaar ervoor. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele onderhoudskosten. Nog dit jaar wordt het aanvraag- en afhandelingsproces van de nu afgesloten eerste beschikkingsronde geëvalueerd, aldus de RCE.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/09/01/1156-miljoen-subsidie-voor-instandhouding-rijksmonumenten

Terug naar overzicht