Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Regieorgaan SIA opent oproep voor het SPRONG-programma

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft een oproep binnen het SPRONG-programma gepubliceerd. Voor deze oproep is een budget van € 25 miljoen beschikbaar.

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) twee hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb-ondernemingen), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

De samenwerking tussen hogescholen in SPRONG-groepen leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer generieke kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en). Goede samenwerking en afstemming voorkomt bovendien dat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De hogescholen kunnen van elkaars werkwijze leren, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement, kwaliteitszorg of de verbinding van onderzoek en onderwijs.

De hogeschool stelt zelf vast wat een onderzoeksgroep is. Een onderzoeksgroep kan globaal omschreven worden als een samenhangende groep onderzoekers die vanuit dezelfde strategie hun onderzoek verrichten. De onderzoeksgroep heeft voldoende onderzoeksexpertise in huis en staat in nauwe verbinding met de beroepspraktijk en het onderwijs. De onderzoeksgroep heeft eenduidig beleid waarmee de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek is geborgd. Daarnaast is er een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor leiderschapsvaardigheden, carrièreperspectief en professionalisering.

SPRONG is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich daarmee in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Iedere SPRONG-aanvraag verhoudt zich daarom tot één van de zes Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

  • Energietransitie & duurzaamheid;
  • Landbouw, Water, Voedsel;
  • Gezondheid & zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk verdienvermogen.


Specifiek voor de groene hogescholen (HAO-instellingen) volgt binnenkort de regeling SPRONG Groen. Deze regeling richt zich op de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

Hogescholen kunnen als hoofdaanvrager maximaal twee subsidieaanvragen indienen. Als een hogeschool als hoofdaanvrager twee aanvragen indient, verhoudt iedere aanvraag zich tot een andere KIA. Bij elke aanvraag zijn minimaal twee hogescholen betrokken. Een hogeschool mag onbeperkt als mede-aanvrager optreden.

De subsidie bedraagt maximaal € 1 miljoen voor een periode van vier jaar. Dit is het bedrag voor de eerste helft van het achtjarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. Dit kan in geld of in natura.

Aanvragen kunnen tot en met 11 maart 2021 worden ingediend.

Matchmakingsbijeenkomst
Om de samenwerking en afstemming tussen hogescholen verder te bevorderen, organiseert SIA op 8 oktober 2020 een digitale matchmakingsbijeenkomst. De digitale bijeenkomst richt zich op SPRONG, maar ook op de overige instrumenten die SIA inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Onderdeel van de bijeenkomst zijn een aantal uitgebreidere deelsessies rond de verschillende KIA’s.

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan tot en met 28 september 2020.

Zie voor meer informatie: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/sprong/

Terug naar overzicht