Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Nieuwe Friese regeling voor maatschappelijke sector in coronatijd

De Friese Gedeputeerde Staten (GS) hebben de Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân vastgesteld.

Dorpshuizen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in Fryslân kunnen op basis van deze nog te publiceren regeling vanaf 7 september tot en met 7 oktober 2020 maximaal € 1500 subsidie aanvragen om de kosten voor coronamaatregelen vergoed te krijgen.

De subsidie moet ervoor zorgen dat dorpshuizen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties hun activiteiten kunnen voortzetten. Er is voor heel Fryslân € 375.000 beschikbaar om de activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen.

De regeling – die binnenkort gepubliceerd zal worden in het Provinciaal Blad – is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten kosten worden gemaakt. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en personele inzet is daarom een subsidie tot € 1500 beschikbaar.

De regeling is overigens één van de extra coronamaatregelen van de provincie Fryslân in het 'Lok op 1, no en moarn pakket'. Provinciale Staten maakten hier op 24 juni 2020 in totaal € 5 miljoen voor vrij.

Kijk voor meer informatie over de regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS. Zie verder ook: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/regeling-helpt-maatschappelijke-sector-troch-de-tiid_22880.html en https://www.fryslan.frl/bestuur/besluiten-gedeputeerde-staten_3247/item/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-1-september-2020_22859.html

Terug naar overzicht