Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Nieuwe aanvraagronde Promotiebeurs voor leraren gestart

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen bij NWO opnieuw een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

Het betreft de voorjaarsronde voor 2021. Als gevolg van de coronacrisis is de najaarsronde in 2020 vervallen en samengevoegd met de voorjaarsronde in 2021. Het budget van de voorjaarsronde in 2021 wordt hierdoor verdubbeld tot € 9 miljoen.

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van de contractomvang van de aanvrager, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

De aanvrager moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid.

De beurs kan worden aangevraagd voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet bij de aanvraag worden aangegeven welk belang het onderzoek heeft voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

De deadline is 5 januari 2021, 14.00 uur.

Zie ook: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/promotiebeurs-voor-leraren/promotiebeurs-voor-leraren.html

Terug naar overzicht