Nieuws

sep
2

Maximum aantal ontwikkeladviezen 'NL leert door' al bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) blijken in een grote behoefte te voorzien.

Vanaf 1 augustus 2020 konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen al bereikt, zo meldt Uitvoering van Beleid (UVB).

In één maand hebben al 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

"De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen. Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar", aldus minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een toelichting.

Zie ook: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2020/09/02/maximum-aantal-ontwikkeladviezen-bereikt

Terug naar overzicht