Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Steun voor digitaliseren gegevensuitwisseling in langdurige zorg

De Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (IUPP-LZ) is gepubliceerd.

Doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van zorginstellingen die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Voor 2019 is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar.

De regeling maakt deel uit van het programma InZicht, een versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, gericht op gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door zorginstellingen.

Subsidie is beschikbaar voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de zorgprofessionals onderling en tussen de zorgprofessional en de cliënt. De regeling beoogt dit te doen aan de hand van twee modules. Allereerst is er een verplichte ‘basismodule’ de Persoonlijke Gezondheids Omgeving PGO. Hiernaast is er een keuzemodule subsidiabel die niet verplicht is: eOverdracht. Deze module is gericht op het digitaal uitwisselen van gegevens bij verpleegkundige overdracht. Om te realiseren dat de (digitale) overdracht ook daadwerkelijk tussen verschillende zorginstellingen in de keten plaats gaat vinden is bij deze module de verplichting opgenomen dat minimaal vier aanbieders in een samenwerkingsverband de subsidie aanvragen. Zorginstellingen die Wlz-zorg en/of wijkverpleging leveren zijn bij deze overdracht cruciaal, vandaar dat de aanvullende eis is opgenomen dat minimaal twee van de vier (of meer) aanbieders deze vorm van zorg moeten leveren.

Op termijn zal nog een derde keuzemodule worden opgenomen in de regeling. Het gaat om de module ‘medicatieproces’. Deze module is gericht op het digitaal opslaan van voorgeschreven recepten en gegevens over het verstrekken, toedienen en het gebruik van medicijnen.

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per module per zorginstelling. Als sprake is van een samenwerkingsverband wordt een projectleider aangesteld. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar gesteld.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2019 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen.

Terug naar overzicht