Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Regieorgaan SIA publiceert oproep KIEM-hbo 2019

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep KIEM-hbo 2019 gepubliceerd. KIEM-hbo 2019 biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en/of publieke partijen.

De regeling KIEM-hbo 2019 heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten. De samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking wordt aangemoedigd. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.

Te ondertsteunen projecten moeten betrekking hebben op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten. De regeling KIEM-hbo 2019 is themavrij.

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen twee deelnemers mee. Per project kan € 20.000 steun worden aangevraagd. De looptijd van het project bedraagt maximaal twaalf maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000 van de totale kosten bij aan het project.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend van 16 september (14.00 uur) tot en met 26 november 2019 (14.00 uur). Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is 8 oktober 2019 (14.00 uur). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In totaal is € 2,6 miljoen te verdelen.

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt aan de hand van de volgende vier criteria: vraagarticulatie, netwerkvorming, innovatie en haalbaarheid projectplan.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-hbo-2019/kiem-hbo-2019.html

Terug naar overzicht