Nieuws

sep
2

ZonMw honoreert projecten Open Ronde 4 en STIP

ZonMw heeft binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) projecten gehonoreerd in de vierde Open Ronde en in de eerste ronde van het programma STIP (Stimulering Toepassing In de Praktijk). In de Open Ronde 4 waren 70 uitgewerkte aanvragen ingediend, waarvan aan 13 subsidie is toegekend. In de eerste STIP-ronde waren 23 uitgewerkte aanvragen binnengekomen. Hiervan hebben 11 projecten financiering ontvangen.

Klik hier voor een overzicht van de gehonoreerde projecten Open Ronde 4 en voor de gehonoreerde projecten STIP Ronde 1. Momenteel kunnen aanvragen worden ingediend voor de Open Ronde 5 en Stip Ronde 2. De deadline voor beiden is 29 september 2015.

Doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het efficiënter, veiliger en doeltreffender inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Terug naar overzicht