Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Oranje Fonds opent verkorte aanvraagprocedure voor ouderenprojecten

Het Oranje Fonds stelt extra budget beschikbaar voor organisaties, die primair gericht zijn op het (blijven) betrekken van vitale en/of kwetsbare ouderen bij de samenleving. Hiervoor wordt een speciale, verkorte procedure ingericht, waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 9 oktober 2015. Zowel grote als kleine projecten kunnen aan het Oranje Fonds worden voorgelegd: een bijdrage zal variëren van € 2.500 tot € 35.000. De hoogte van een bijdrage hangt mede af van de omvang van de doelgroep, het doel en de duur van het initiatief en eventuele andere inkomstenbronnen. Organisaties worden geacht ook zelf een bijdrage te leveren aan het project en waar mogelijk leveren ook andere betrokken partijen een bijdrage.

Projecten dienen de sociale verbanden van ouderen (in dit geval: mensen vanaf 65 jaar) te vergroten. Dat betekent dat er sprake is van activiteiten met meerdere ontmoetingen tussen dezelfde mensen. Het betekent ook dat het overgrote deel van de deelnemers van het project ouder is dan 65 jaar. Daarnaast beantwoordt een project aan de wens en de vraag van de ouderen zelf en wordt in het project vooral gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Het project is nieuw óf is een uitbreiding van een bestaand initiatief door een grotere doelgroep te bereiken óf versterkt het huidige initiatief door bijvoorbeeld vrijwilligers te trainen of te werken aan verduurzaming.

Het doel van het Oranje Fonds is om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Hiertoe ondersteunt zij sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Jaarlijks verleent zij subsidies voor een totaalbedrag van circa € 26 miljoen.

Terug naar overzicht