Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

€ 3,1 miljoen voor Utrechtse erfgoedparels

De provincie Utrecht wil aan 17 rijksmonumenten een subsidie verlenen voor in totaal € 3,1 miljoen. Bijdragen zullen worden toegekend uit het Fonds Erfgoedparels, dat tot doel heeft bij te dragen aan de restauratie van monumenten. De projecten zijn geselecteerd op basis van de Erfgoedmonitor, die restauratie-achterstanden in kaart brengt. Bij subsidieverlening wordt ook gelet op de publieke toegankelijkheid, het economische perspectief van het monument en de inbreng van cofinanciering.

Tot de 17 restauratieprojecten die zijn voorgedragen voor een subsidie, behoren tien historische buitenplaatsen. Dit zijn de buitenplaatsen Eyckenstein, Remmerstein, Beukenrode, De Boom, Valkenheining, Zuylestein, Broekhuizen, Rijnoord, Walkartpark en Kasteel De Haar. Ook het Fort de Gagel in Utrecht staat op de voordracht, evenals de volgende zes kerkelijke monumenten: Orgel Oude Kerk in Soest, Johannes de Doper in Montfoort, de Andriestoren in Amerongen, de Cuneratoren en Cunerakerk in Rhenen en de Domkerk in Utrecht.

Provinciale Staten zullen 21 september a.s. tijdens hun vergadering beslissen of deze 17 projecten daadwerkelijk een bijdrage ontvangen, conform het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Terug naar overzicht