Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Ruim € 2,8 miljoen subsidie voor zorg- en welzijnsprojecten in Noord-Holland

Noord-Holland verleent in 2014 voor een bedrag van € 2.876.460 subsidie aan in totaal 31 regionale en bovenregionale projecten op het gebied van zorg en welzijn. De aanvragen zijn ingediend op grond van de Regionale Sociale Agenda. Hierin staat wat gemeenten gezamenlijk willen bereiken op het gebied van wmo, wonen, zorg en voorzieningen en vitaal platteland.

Tien aanvragen hebben betrekking op bovenregionale projecten, die door twee of meer regio's gezamenlijk worden uitgevoerd. Verder zijn er een aantal vervolgaanvragen ingediend op projecten, die in 2013 al werden gehonoreerd. Er werden in totaal 35 aanvragen ontvangen, waarvan er vier onvoldoende punten scoorden om te kunnen worden gehonoreerd. Een overzicht van alle gehonoreerde projecten van zowel 2012, 2013 en 2014 is hier te vinden. 

De toekenningen zijn afkomstig van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda’s. De regeling, waarvan uitsluitend gemeenten gebruik mogen maken, is van 1 mei tot en met 19 juni 2015 weer geopend voor aanvragen.

Terug naar overzicht