Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Principeakkoord bereikt: investering in onderwijs van € 689 miljoen

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) hebben namens het kabinet met de Stichting van het Onderwijs een principeakkoord over het Nationaal Onderwijsakkoord bereikt. Het principeakkoord is een voorwaarde voor het vrijkomen van de intensiveringsmiddelen voor het onderwijs, voor een totaal van € 689 miljoen.

Het akkoord bevat onder meer afspraken over:
• een impuls voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor in 2014 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden;
• tijd en middelen voor leraren voor nascholing;
• de inzet van de intensiveringsmiddelen voor het onderwijs uit het regeerakkoord.

Het akkoord hangt gedeeltelijk samen met de begroting van 2014, die op Prinsjesdag openbaar zal worden gemaakt. Daarom zal ook de tekst van het akkoord pas na 10 september 2013 worden gepresenteerd door de partijen. Vervolgens zullen de partijen in de Stichting van het Onderwijs het akkoord aan hun achterban voorleggen. De Stichting van het Onderwijs bestaat uit de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de vereniging van universiteiten VSNU, het CNV Onderwijs, CNV Publieke Zaak en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties FvOv. 

Terug naar overzicht