Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
2

Zeeland publiceert nieuwe regeling voor landbouwsubsidies

De verordening vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Zeeland verstrekken van zogeheten NSP-subsidies (anders dan subsidies voor agromilieu- en klimaatdiensten). Het NSP betreft het Nederlands Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027, waarmee Nederland invulling geeft aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU).

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen, al zijn enkele onderdelen op dit moment nog niet ingevuld dan wel gereserveerd:

  • Paragraaf 2.1 Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering;
  • Paragraaf 2.2 Productieve investeringen groen- blauw en dierenwelzijn;
  • Paragraaf 2.3 Niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven;
  • Paragraaf 2.4 Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven;
  • Paragraaf 2.5 Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP;
  • Paragraaf 2.6 Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling: gereserveerd.
  • Paragraaf 2.7 Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER - Uitvoering projecten LOS;
  • Paragraaf 2.8 Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER - kosten voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan;
  • Paragraaf 2.9 Samenwerking voor plattelandsontwikkeling-LEADER - Voorbereiding LOS GLB 2028-2034: gereserveerd.
  • Paragraaf 2.10 Kennis en informatie: gereserveerd.

De doelgroep, de subsidiabele activiteiten, de voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per paragraaf en per openstellingsbesluit.

Aanvragen kunnen na bekendmaking van een openstellingsbesluit worden ingediend bij de provincie Zeeland. 

Terug naar overzicht