Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
2

NWO-oproep KIC Meedoen op de arbeidsmarkt

Projecten moeten bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties. Ook dragen de projecten bij aan een structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Het streven is om aantoonbare impact hebben op de arbeidspositie van mensen met een beperking. In deze oproep worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium dat bestaat uit hoofd- en medeaanvragers en twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners. De hoofdaanvrager en mede-aanvrager(s) moeten samen minimaal twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma) vertegenwoordigen, waaronder altijd de bètawetenschappen.

Als hoofdaanvrager mogen optreden: hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie die in vaste dienst zijn of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de volgende organisaties:
 • universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • universitair medische centra;
 • hogescholen;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Daarnaast kunnen onderzoekers met een vergelijkbare functie als hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of lectoren als medeaanvrager optreden als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Nivel;
 • Het Trimbos-instituut;
 • Pharos.

De subsidie bedraagt minimaal € 750.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Daarmee financiert NWO maximaal 70% van het totale cash-deel van het projectbudget. De rest van het cash-deel van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. De maximale looptijd van het voorgestelde project is zes jaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: een vooraanmelding en een volledige aanvraag. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 15 november 2022 en de deadline voor het indienen van aanvragen is 18 april 2023.

Terug naar overzicht