Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
2

Stand van zaken subsidieplafond Ontwikkeladvies 45+ per 30 juli 2018

De Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers is onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. De subsidie wordt verstrekt aan loopbaanadviseurs die aan werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven, of die een Training ontwikkeladvies voor leidinggevenden hebben uitgevoerd. Uitvoering van Beleid publiceert regelmatig een overzicht met de stand van zaken van het subsidieplafond.

Klik hier voor het overzicht met de stand van zaken per 30 juli 2018.

 

De geselecteerde beroepsgroepen zijn:

  • secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Rijk en Zorg & Welzijn;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers in de detailhandel en fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk;
  • schoonmakers m.u.v. sector Zorg & Welzijn en Rijk; 
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst;
  • werkenden in het primair onderwijs;
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs.

De subsidie wordt achteraf aangevraagd door de loopbaanadviseur. Het aanvraagtijdvak staat open nog open tot en met 1 juli 2019. 

Terug naar overzicht