Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
2

Half miljoen subsidie voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de subsidieregeling 'Gedetineerdenbegeleiding buitenland geestelijke zorg 2018–2019' vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde organisaties op het gebied van gedetineerdenbegeleiding of samenwerkingsverbanden hiervan. Deadline is 30 september 2017. Er is in totaal € 500.000 beschikbaar voor de jaren 2018 en 2019, waarbij jaarlijks maximaal € 500.000 wordt verstrekt.

Dit budget resteert uit de subsidieregeling 'Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017–2019'. Omdat de op grond van die regeling beschikbare subsidies voor geestelijke gezondheidszorgactiviteiten niet zijn uitgeput door de ontvangen aanvragen, stelt het ministerie dit budget van € 500.000 eenmalig separaat beschikbaar.

 

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten op het terrein van geestelijke zorg aan Nederlandse gedetineerden, die in aanmerking komen voor het zogenoemde aanvullend maatwerkpakket. Het moet daarbij gaan om geestelijke zorg die aanvullend is op de geestelijke zorg die reeds door lokale gevangenissen wordt gegeven aan Nederlandse gedetineerden. Bovendien dient het te gaan om landen, die niet voorkomen op de lijst van uitgesloten landen (zie Annex 1). De zorg op geestelijk vlak is gericht op het welzijn van Nederlandse gedetineerden tijdens hun buitenlandse detentie. Deze zorg betreft niet activiteiten die gericht zijn op resocialisatie in Nederland. Ook gaat het hier niet om zorg op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. De activiteiten voor geestelijke zorg worden vanuit het land van detentie verzorgd via een lokaal netwerk van vrijwilligers, medewerkers en/of experts en bij voorkeur in de Nederlandse taal.

 

Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Van alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven van deze beleidsregels wordt de kwaliteit volgens dezelfde criteria beoordeeld. Hierbij moet allereerst aan de drempelcriteria zijn voldaan. Vervolgens worden de inzendingen beoordeeld op een aantal beoordelingscriteria. De aanvragen die het beste aan alle gestelde criteria voldoen, komen als eerste voor subsidie in aanmerking.

 

 

Terug naar overzicht