Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Subsidie voor brancheopleidingen (verstandelijk) beperkten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair (BOLGF) gepubliceerd.

Op basis van deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent Groenvoorziening, of Assistent Facilitaire dienstverlening.

Deze brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) kunnen één van deze brancheopleidingen gaan volgen. De overheid neemt, middels deze subsidieregeling, de kosten van de eerste 500 op te leiden studenten voor haar rekening.

Aanvragen kunnen worden ingediend door zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden (dit zijn meerdere zorgaanbieders die onder meer voor het verzorgen van één of meer brancheopleidingen regionaal samenwerken, vertegenwoordigd door één zorgaanbieder).

De zorgaanbieders waar de aspirant studenten dagbesteding ontvangen, gaan met de cliënten in gesprek om te bezien of er belangstelling is voor het volgen van één van de drie brancheopleidingen. Studenten ontvangen hun brancheopleiding in groepen van 10 studenten per brancheopleiding. De subsidie per brancheopleiding bedraagt € 20.311. Het beschikbare budget is € 609.333 voor 2021 en € 406.222 voor 2022.

Aanvragen kunnen van 19 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 (voor het subsidiejaar 2021) en van 17 januari 2022 tot en met 11 februari 2022 (voor het subsidiejaar 2022) worden ingediend bij het ministerie van VWS.

Terug naar overzicht