Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

LIOF: € 6 miljoen REACT-EU steun voor herstel Limburgs mkb

De Europese Unie (EU) stelt via REACT-EU € 6 miljoen beschikbaar aan NV Industriebank LIOF (LIOF) om Limburgse mkb'ers uit de COVID-19-crisis te leiden en te versterken op weg naar een competitieve en internationale toekomst.

Bedrijven komen voor ondersteuning in aanmerking als hun innovatie- of internationaliseringsplannen bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie.

'Limburg Herstelt en Versnelt'
REACT-EU is een directe reactie van de EU op de COVID-19-pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio's en de transitie naar een groene en digitale economie. LIOF heeft hiertoe het project 'Limburg Herstelt en Versnelt' opgezet. Het project kent drie onderliggende bouwstenen: LimburgToekomstbestendig (LTB), LimburgToerisme (LIMTOER) en International Trade Development.

Via de REACT-EU bijdrage van € 6 miljoen – verstrekt vanuit de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID) – kan LIOF tot 1 juli 2023 op ieder van de drie bouwstenen een extra impuls geven aan mkb'ers die uit de COVID-19-pandemie willen innoveren en/of internationaliseren en hiermee bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie. Met 'Limburg Herstelt en Versnelt' zal LIOF ook (voor het eerst) mkb’ers in de detailhandel ondersteunen.

Welke hulp kunnen bedrijven verwachten?
Binnen het project 'Limburg Herstelt en Versnelt' ondersteunt LIOF mkb'ers bij de ontwikkeling van innovaties, met de nadruk op innovaties gelinkt aan de thema's slim (digitalisering), duurzaam (energie en circulariteit) en gezond. Ondernemers kunnen kennis opdoen over nieuwe technologieën of marktkansen, bijvoorbeeld via klein- en grootschalige events, meerdaagse masterclasses, samenwerkingsprojecten en individuele gesprekken met business developers.

Bovendien worden ondernemers vanuit de bouwsteen International Trade Development geholpen met het verkennen en betreden van internationale markten, bijvoorbeeld door deelname aan buitenlandse handelsmissies.

Financiële impuls vanuit twee programma's
Daarnaast kan LIOF mkb'ers financieel ondersteunen bij het uitvoeren van hun plannen. Dat gebeurt vanuit twee al bestaande, met steun van de provincie Limburg opgezette, programma's:

  • LimburgToekomstbestendig (LTB): dit programma richt zich op innovaties die bijdragen aan een meer toekomstbestendige economische structuur voor Limburg. Innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact. Binnen het programma LimburgToekomstbestendig zijn meerdere financieringsinstrumenten beschikbaar;
  • LimburgToerisme (LIMTOER): dit programma is gericht op innovaties door (samenwerkende) ondernemingen in de toeristische en recreatieve sector in Limburg. Doel is te komen tot vernieuwende productmarktcombinaties met economische potentie die inspelen op trends en maatschappelijke uitdagingen. Binnen het programma LimburgToerisme zijn twee financieringsinstrumenten beschikbaar (beiden met een individuele en collectieve variant).


Zie ook: https://liof.nl/uitgelicht/eur-6-miljoen-voor-een-groen-digitaal-en-veerkrachtig-herstel-van-de-limburgse-economie

Terug naar overzicht